Espoossa pitää saada veroeuroille kunnon vastinetta

Minulle oma kotikunta merkitsee sitä, että jokaisella on oltava aito mahdollisuus vaikuttaa oman alueensa asioihin. Se on tunne ja tieto siitä, että asioita rakennetaan alhaalta ylöspäin, paikallislähtöisesti ja kuntalaisia kuunnellen. Sitä, että veroeuroille saa myös kunnon vastinetta.

Omassa kotikunnassa on kyse ihmisen kokoisista asioista:

  • siitä, että lasten ja nuorten hyvinvointi ei jää sanahelinäksi, vaan tulevaisuuteen, kuten koulutukseen, satsataan, ja ongelmiin, kuten syrjäytymiseen, oikeasti myös puututaan;
  • siitä, että kunnalla on vastuullisen taloudenpidon ja toimivan elinkeinopolitiikan pohjalta myös taloudelliset voimavarat satsata tulevaisuuteen ja puuttua ongelmiin;
  • siitä, että kunta pitää huolta yrityksistään ja niiden menestymisen mahdollisuuksista ja näin varmistaa taloudelliset voimavaransa myös jatkossa;
  • siitä, että kunta tarjoaa perheille konkreettisia edellytyksiä hyvän arkielämän rakentamiseksi kohtuuhintaisine tontteineen ja toimivine ja viihtyisine elinympäristöineen.

Koulutus on paras investointi tulevaisuuteen

Talot rakennetaan alhaalta ylöspäin – samalla tavoin lastemme tulevaisuus rakennetaan laadukkaan varhaiskasvatuksen perustalta peruskoulupolkua pitkin aina lukio- ja korkeakouluopintoihin. Terveet koulurakennukset ja riittävät voimavarat koulutukseen, myös digitaalisin välinein tuettuna, ovat perusedellytys elämänikäiselle sivistyspohjalle ja Espoon ja Suomen pärjäämiselle myös tulevaisuudessa.

Perheiden Espoo

Perheet kaipaavat toimivaa, turvallista ja rauhallista elinympäristöä, hyviä palveluita päiväkodeista kouluihin ja lähikaupoista ostoskeskuksiin, kohtuuhintaisia tontteja ja koteja sekä mahdollisuuden kehittää omaa aluettaan, kenttiään ja puistojaan. Espoossa on moni asia kohdallaan, mutta enemmänkin voidaan verovaroilla tehdä. Tarvitsemme kuntalaisten suorempia vaikutuskanavia siihen, miten alueita otetaan käyttöön ja kehitetään ja millä ehdoilla. Tiivistyvänkin rakentamisen on huomioitava alueen viihtyisyyden säilyminen.

Kaikki mukaan, ei syrjäytymiselle

Tarvitsemme myös uutta naapuriyhteisöllisyydestä kumpuavaa välittämistä yhteisistä asioista ja siitä että ketään ei jätetä yksin. Syrjäytymisen torjunta on liian vakava asia jätettäväksi pelkästään viranomaisten harteille. Lasten ja nuorten syrjäytymiskehitykseen on puututtava ajoissa, mieluiten heti, ja vastuu siitä on meillä jokaisella. Suurin työ tehdään perheissä, mutta perheet tarvitsevat myös muiden perheiden ja yhteiskunnan apua.

Maankäytön asiat kuntoon

Perheiden Espoo voi toteutua vain mikäli maankäytön asiat ovat kunnossa. Nykyisin monen kuntalaisen toive kohtuuhintaisesta asunnosta tai tontista ei toteudu. Maankäyttöä onkin tehostettava siten, että tonttien tarjontaa lisätään ja että niiden hinnat eivät karkaa espoolaisten ulottuvilta. Mielestäni jokaisella espoolaisella ja hänen perheellään tulee jatkossakin olla oikeus unelmoida ja todellinen mahdollisuus toteuttaa omakotitalo- tai muu asuntoprojektinsa kotiseudulleen. Tilaa on, se on vain saatava käyttöön.

Espoolaiset yritykset esille ja investointiputkeen

Espoossa on Suomen mielenkiintoisimmat ja menestyneimmät yritykset ja tekemisen meininki. Talouskriisien ja globaalin kilpailun maailmassa niistä vahvimmatkin ovat nyt kuitenkin uusien haasteiden edessä. Tarvitsemme ison i:n Investointisysteemin niin Espoossa kuin koko Suomessa: lahjakkuuksiin ja lupaaviin yrityksiin on satsattava niiden ensimmäisestä päivästä alkaen. Samalla on pidettävä myös huolta yritystemme kyvystä muuntautua ja muuttua uusien haasteiden edessä.